Wix.com Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2018

Welkom bij het Privacybeleid van Wix.com!

Wix.com hecht grote waarde aan de privacy van zijn bezoekers en gebruikers en streeft ernaar de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. In dit Privacybeleid beschrijven we hoe wij persoonsgegevens kunnen verzamelen en gebruiken en welke rechten en opties onze bezoekers en gebruikers hebben met betrekking tot deze gegevens.

We adviseren u nadrukkelijk om dit beleid door te lezen en te zorgen dat u het goed begrijpt, voordat u gebruikmaakt van onze diensten.

 

Begrippen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden.

1. Lees dit zorgvuldig door!

Dit Privacybeleid van Wix.com ("Privacybeleid") beschrijft hoe wij (Wix.com Ltd., samen met hieraan gelieerde ondernemingen over de hele wereld, waaronder DeviantArt, Inc. – "Wix", "wij" of "ons") gegevens verzamelen over onze niet-geregistreerde bezoekers en geregistreerde (al dan niet premium) gebruikers (afzonderlijk respectievelijk een "Bezoeker" of "Gebruiker" of "u"), in samenhang met het door deze personen bezoeken en/of gebruiken van de websites van Wix (inclusief www.wix.com en alle bijbehorende subdomeinen, de "Website"), webapplicaties ("Wixapps"), mobiele applicaties ("Mobiele apps") en bijbehorende diensten (gezamenlijk de "Diensten").

Met behulp van dit Privacybeleid willen we op een duidelijke manier beschrijven wanneer, waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en wat uw wettelijke rechten met betrekking tot deze gegevens zijn. Dit Privacybeleid is niet bedoeld om in de plaats te komen van de bepalingen van een contract dat u mogelijk met ons hebt afgesloten of van rechten die u mogelijk hebt op grond van wetgeving voor gegevensprivacy.

dat u gebruikmaakt van onze Diensten, dient u dit Privacybeleid door te lezen en te zorgen dat u onze werkwijzen met betrekking tot uw persoonsgegevens volledig begrijpt. Als u dit Privacybeleid volledig hebt doorgelezen en begrepen maar niet akkoord gaat met onze werkwijzen, dient u deze website, applicatie of dienst onmiddellijk te verlaten of af te sluiten en het gebruik van al onze Diensten te staken of te vermijden. Als u vragen hebt naar aanleiding van dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

In dit beleid beschrijven we onze werkwijzen op het gebied van privacy: welke gegevens we van onze bezoekers en gebruikers verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, wat we ermee doen, hoe we de gegevens beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Door gebruik te maken van een van onze diensten, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen.

2. Welke gegevens verzamelen we?
2.1. Gegevens van Bezoekers en Gebruikers

We verzamelen twee soorten gegevens over onze Bezoekers en Gebruikers:

  1. Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie over een Bezoeker of een niet-geïdentificeerde Gebruiker, die wij hebben verkregen of automatisch hebben verzameld doordat deze persoon gebruik heeft gemaakt van de Diensten ("Niet-persoonlijke gegevens"). Uit Niet-persoonlijke gegevens kunnen wij niet afleiden op welke Bezoeker of Gebruiker deze gegevens betrekking hebben. De door ons verzamelde Niet-persoonlijke gegevens bestaan voornamelijk uit technische gegevens en geaggregeerde gebruiksinformatie, zoals gegevens over het surfgedrag en de "click-stream"-activiteit van Bezoekers en Gebruikers op de Diensten, sessie-heatmaps en scroll-informatie, niet-identificerende informatie over onder meer apparaten, besturingssystemen, webbrowsers, schermresoluties, taal- en toetsenbordinstellingen en internetproviders van Bezoekers en Gebruikers, verwijzende pagina's, exit-pagina's en datum- en tijdstempels.

  2. Individueel identificeerbare informatie, dat wil zeggen informatie die een persoon identificeert of waaruit met enige inspanning de identiteit van een persoon kan worden afgeleid, of informatie die mogelijk van persoonlijke of gevoelige aard is ("Persoonsgegevens").                              De door ons verzamelde Persoonsgegevens bestaan voornamelijk uit contactgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer), factureringsgegevens (zoals naam, fysiek factuuradres, betalingswijze en transactiegegevens, welke alleen worden verzameld van Gebruikers die gebruikmaken van Betaalde diensten), gegevens over een browser- of gebruikssessie (IP-adres, geografische locatie en/of unieke apparaatidentificatie), gegevens over gekoppelde accounts bij externe partijen (bijvoorbeeld het e-mailadres of de gebruikersnaam van een gekoppelde account bij PayPal, Google of Facebook), scans van identiteitsbewijzen die aan ons beschikbaar zijn gesteld (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of bedrijfsregistratiedocument), correspondentie (inclusief correspondentie die via onze Diensten is gecommuniceerd of geüpload), en alle andere Persoonsgegevens die door Bezoekers en/of Gebruikers zijn verstrekt terwijl ze gebruik maakten van onze Diensten.                                Voor de duidelijkheid: Niet-persoonlijke gegevens die (bijvoorbeeld om onze Diensten te verbeteren) aan Persoonsgegevens zijn gekoppeld, worden door ons als Persoonsgegevens beschouwd en behandeld zo lang als deze koppeling in stand blijft.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij verzamelen twee soorten informatie: Persoonsgegevens(waarmee een persoon geïdentificeerd zou kunnen worden) en niet-persoonlijke gegevens (waarmee geen personen worden geïdentificeerd).

 

We verzamelen dergelijke informatie over onze eigen bezoekers en gebruikers, over gebruikers van onze gebruikers, over sollicitanten en over andere personen die deze informatie aan ons verstrekken.

2.2. Informatie over gebruikers-van-Gebruikers

We kunnen ook soortgelijke gegevens verzamelen van bezoekers en gebruikers van de websites of diensten van onze Gebruikers ("gebruikers-van-Gebruikers"), uitsluitend ten behoeve van en namens onze Gebruikers (zoals nader beschreven in artikel 6).

2.3. Gegevens van sollicitanten bij Wix

Wij verzamelen ook gegevens die aan ons worden verstrekt door kandidaten voor een functie bij Wix ("Sollicitanten"), wanneer dezen per e-mail of op andere wijze solliciteren op een vacature die wordt aangekondigd op https://www.wix.com/jobs (zie artikel 7).

3. Hoe verzamelen wij deze gegevens?

We gebruiken voornamelijk twee methodes:

  1. We verzamelen gegevens op grond van uw gebruik van de Diensten. Met andere woorden, wanneer u onze Diensten gebruikt of bezoekt (dus ook wanneer u de Website of enige Website van een Gebruiker bezoekt, een Gebruikersaccount aanmaakt, uw Gebruikerswebsite bewerkt en gegevens en inhoud uploadt, en/of apps van Wix en/of Mobiele apps downloadt en gebruikt) dan zijn wij daarvan op de hoogte en kunnen wij dit gebruik, de sessies en gerelateerde informatie verzamelen, opslaan of registreren, hetzij zelf of met behulp van diensten van derden zoals hierna nader beschreven in Artikel 8. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën, zoals verder uitgelegd in Artikel 9.

  2. We verzamelen gegevens die u ons zelf vrijwillig meedeelt. Wij verzamelen bijvoorbeeld de Persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze Diensten, wanneer u inlogt voor onze Diensten via diensten van derden zoals Facebook of Google, wanneer u aankopen doet en/of domeinnamen registreert, wanneer u bij het gebruik van enige van onze Diensten Persoonsgegevens invult of uploadt, en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt.

#ZoEenvoudigIsHet

Als u onze diensten bezoekt of gebruikt – of als u ons bepaalde gegevens verstrekt (automatisch op grond van uw gebruik, of omdat u zelf gegevens invult).

4. Waarom verzamelen wij deze informatie?

We verzamelen Niet-persoonlijke gegevens en Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1) Om Diensten aan te bieden en uit te voeren;

2) Om onze Diensten verder te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en/of problemen van Bezoekers en Gebruikers;

3) Om onze Gebruikers klantenondersteuning en technische support te kunnen bieden;

4) Om onze Bezoekers en Gebruikers te kunnen benaderen met algemene of gepersonaliseerde berichten over onze Diensten of met promotionele berichten (nader beschreven in artikel 10);

5) Om prijsvragen, evenementen en promoties te ondersteunen, te sponsoren en aan te bieden, om te controleren of deelnemers in aanmerking komen voor deelname, om de resultaten te monitoren, om contact op te nemen met prijswinnaars en om prijzen en andere voordelen te kunnen uitreiken;

6) Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide Niet-persoonlijke gegevens te genereren waarmee wij zelf of onze partners onze respectievelijke diensten kunnen aanbieden en verbeteren;

7) Om onze functies voor gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren;

8) Om de kandidatuur van Sollicitanten voor een baan bij Wix te beoordelen (zoals beschreven in artikel 7); en

9) Om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

We zullen uw Persoonsgegevens voor de in artikel 4 beschreven doeleinden alleen gebruiken indien we ervan overtuigd zijn:

  1. dat het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of om stappen te zetten om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u een websitebouwer aan te bieden of om u klantenondersteuning of technische support te leveren), of

  2. dat het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt, of

  3. dat het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om legitieme zakelijke belangen van ons als bedrijf te dienen (bijvoorbeeld om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren door gebruikstrends, technische problemen en de effectiviteit van reclamecampagnes van Wix in kaart te brengen), op voorwaarde dat dit altijd gebeurt op een manier die proportioneel is en die rekening houdt met uw privacyrechten.

Onze Diensten zijn niet toegestaan voor kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand jonger dan 18 jaar behoort ons Persoonsgegevens te verstrekken via een van onze Diensten. We verzamelen nooit bewust Persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Ouders en voogden dienen altijd toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen.

#ZoEenvoudigIsHet

We verzamelen en gebruiken informatie om onze diensten te kunnen leveren en om deze beter en veiliger te maken.

 

Bovendien verzamelen en gebruiken we informatie om contact te kunnen opnemen met bezoekers, gebruikers en sollicitanten en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

5. Waar bewaren we uw gegevens?

Persoonsgegevens van Bezoekers, Gebruikers en gebruikers-van-Gebruikers kunnen worden bijgehouden, verwerkt en opgeslagen door Wix en onze bevoegde gelieerde ondernemingen en leveranciers in de Verenigde Staten, Europa (onder andere Litouwen, Duitsland en Oekraïne), Israël en andere jurisdicties voor zover noodzakelijk om onze Diensten naar behoren te kunnen leveren en/of voor zover wettelijk verplicht (zoals hierna nader wordt toegelicht).

Informatie over sollicitanten bij Wix zal worden bijgehouden, verwerkt en opgeslagen in Israël, op de locatie(s) van de functie waarnaar wordt gesolliciteerd en indien nodig in beveiligde cloudopslagsystemen die beschikbaar worden gesteld door onze externe leveranciers.

Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land waarvan de Europese Commissie meent dat het voldoende bescherming biedt voor de Persoonsgegevens van inwoners van lidstaten van de EU.

Gelieerde ondernemingen en leveranciers van Wix die uw Persoonsgegevens namens Wix opslaan of verwerken, zijn contractueel verplicht om deze gegevens te beveiligen en te beschermen volgens de huidige industriestandaarden, ongeacht eventuele minder strikte eisen die gelden in de jurisdicties van deze bedrijven.

5.1.

Verklaring over Privacy Shield EU-USA en Zwitserland-USA: Wix.com neemt deel aan het EU-USA Privacy Shield Framework en het Zwitserland-USA Privacy Shield Framework en heeft zijn compliance met deze raamwerken gecertificeerd. Wix.com heeft zich ertoe verplicht alle Persoonsgegevens die vanuit EU-lidstaten of vanuit Zwitserland worden ontvangen, te onderwerpen aan de geldende principes van het desbetreffende Privacy Shield Framework. Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework raadpleegt u de Privacy Shield Listvan het Amerikaanse Department of Commerce.

Wix.com is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens die we ontvangen onder de voorwaarden van het Privacy Shield Framework, en voor daarop volgende doorgifte aan een externe partij die namens Wix.com optreedt. Wix.com houdt zich aan de Privacy Shield Principes voor alle overdrachten van Persoonsgegevens vanuit de EU, inclusief de bepalingen omtrent verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte.

Met betrekking tot Persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgegeven uit hoofde van het Privacy Shield Framework is Wix.com onderworpen aan de toezichthoudende bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Onder bepaalde omstandigheden kan aan Wix.com worden gevraagd om Persoonsgegevens bekend te maken naar aanleiding van een wettig verzoek hiertoe door officiële autoriteiten, onder andere om redenen van nationale veiligheid of wetshandhaving, en Wix.com zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien dit wordt toegestaan door de ter plekke geldende wetgeving voor gegevensbescherming.

Als u een niet-opgeloste klacht over privacy of gegevensgebruik hebt die door ons niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u (kosteloos) met onze externe Amerikaanse dienstverlener voor geschillenbeslechting contact opnemen via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, die gedetailleerd worden beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u bindende arbitrage aanvragen wanneer de overige procedures zijn uitgeput.

Op uw verzoek zal Wix u laten weten of wij Persoonsgegevens over u bezitten. U kunt uw Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verzoeken te laten vernietigen door de instructies op te volgen die worden beschreven in de volgende Helpcentrum-artikelen: "GDPR: Retrieving Your Wix Account Data" of "GDPR: Permanently Deleting Your Wix Account". We zullen op uw verzoek binnen het wettelijk verplichte tijdsbestek of binnen een redelijke tijd reageren.

NB: definitieve verwijdering van uw Wix-account houdt in dat al uw informatie uit de databases van Wix wordt gewist. Na afloop van deze procedure kunt u uw Wix Diensten niet langer gebruiken, zijn uw Gebruikersaccount en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en zal Wix niet meer in staat zijn uw account te herstellen of uw gegevens op te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de klantenondersteuning van Wix, zal het systeem uw account niet herkennen en zullen de helpdeskmedewerkers de verwijderde account niet meer kunnen vinden.

5.2.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen persoonsgegevens opslaan en verwerken in de Verenigde Staten, Europa, Israël of andere jurisdicties, hetzij zelfstandig of met hulp van onze gelieerde ondernemingen en leveranciers.

Onze leveranciers van gegevensopslagdiensten zijn contractueel verplicht uw gegevens te beschermen en te beveiligen.

Wix houdt zich onder andere aan de EU-USA en de Zwitserland-USA Privacy Shield Principes voor verdere bescherming en verbetering van de privacy van onze gebruikers.

Verplichtingen voor gegevenslokalisatie: Als u inwoner bent van een jurisdictie die verplichtingen voor "gegevenslokalisatie" of "gegevensresidentie" kent (zodat Persoonsgegevens van de inwoners verplicht binnen de territoriale grenzen van de jurisdictie moeten worden bewaard) en wij hiervan op de hoogte zijn, dan kunnen wij uw Persoonsgegevens binnen de desbetreffende territoriale grenzen bewaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

U stemt ermee in dat wij, terwijl we dit doen, uw Persoonsgegevens mogelijk ook elders blijven verzamelen, opslaan en gebruiken, onder meer in de Verenigde Staten zoals hierboven is beschreven.

5.3.

Sommige rechtsgebieden verplichten ons om de informatie van hun inwoners plaatselijk te bewaren.

Daarnaast kunnen wij deze informatie ook elders verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken, onder andere in de Verenigde Staten.

6. Informatie over gebruikers-van-Gebruikers

Wix kan bepaalde Niet-persoonlijke gegevens en Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers ("Informatie over gebruikers-van-Gebruikers") verzamelen, opslaan en verwerken, doch uitsluitend namens en op aanwijzing van onze Gebruikers. Bijvoorbeeld: onze Gebruikers kunnen hun e-mailcontacten importeren van externe diensten zoals Gmail, of op een andere manier contacten verzamelen en beheren via hun Gebruikerswebsite. Dergelijke contacten worden dan namens de Gebruiker opgeslagen bij Wix.

In deze context fungeert Wix (en moet Wix worden beschouwd) als een "Gegevensverwerker" en niet als de "Verwerkingsverantwoordelijke" (volgens de definities van deze termen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU) met betrekking tot deze Informatie over gebruikers-van-Gebruikers. De Gebruikers die een Gebruikerswebsite beheren en onderhouden moeten worden beschouwd als de "Verwerkingsverantwoordelijken" van de Informatie over gebruikers-van-Gebruikers, en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het verzamelen en beheren van de Informatie over gebruikers-van-Gebruikers, inclusief alle wet- en regelgeving over privacy en gegevensbescherming in de desbetreffende jurisdicties.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging, de integriteit en het bevoegde gebruik van de Persoonsgegevens van uw gebruikers-van-Gebruikers, voor het verkrijgen van toestemming en machtiging en voor het verstrekken van de verplichte redelijke kennisgevingen over het verzamelen en gebruiken van deze informatie.

 

Wix kan geen juridisch advies geven aan Gebruikers of hun gebruikers-van-Gebruikers, maar we adviseren alle Gebruikers om op hun Gebruikerswebsites duidelijke en volledige privacyverklaringen te publiceren en te onderhouden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en om te zorgen dat alle gebruikers-van-Gebruikers die privacyverklaringen zorgvuldig doorlezen en ermee instemmen.

Voor meer informatie over de manieren waarmee Wix Informatie over gebruikers-van-Gebruikers kan verwerken (hetgeen mogelijk van belang is voor de specifieke kennisgeving aan uw gebruikers-van-Gebruikers en/of voor de toestemming die u van uw gebruikers-van-Gebruikers verkrijgt), zie de artikelen 812 en 13.

 

Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers, lees dan het volgende zorgvuldig door: Wix heeft geen rechtstreekse relatie met de individuele gebruikers-van-Gebruikers van wie Wix Persoonsgegevens verwerkt. Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers en als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende Gebruiker. Als u bijvoorbeeld informatie wilt inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen die door Wix namens zijn Gebruikers wordt verwerkt, richt uw verzoek dan tot de desbetreffende Gebruiker (die is namelijk de "Verwerkingsverantwoordelijke" voor uw informatie). Wij zullen binnen dertig (30) dagen reageren op een verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers. Zolang wij geen andersluidende aanwijzingen krijgen van onze Gebruikers, bewaren we de Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers gedurende de termijn die is genoemd in artikel 12.

#Zo Eenvoudig Is Het

Wix kan informatie over de gebruikers van onze eigen gebruikers verzamelen en verwerken.

Dit doen we uitsluitend namens onze gebruikers en op hun aanwijzing.

Onze gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de informatie over hun gebruikers-van-gebruikers en voor de wettigheid, beveiliging en integriteit van deze informatie.

Wix heeft geen rechtstreekse relatie met gebruikers van de gebruikers van Wix. Als u een gebruiker van een gebruiker van Wix bent, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar van de gebruikerswebsite.

7. Sollicitaties bij Wix

Wix verwelkomt alle gekwalificeerde Sollicitanten die op een via https://www.wix.com/jobsgepubliceerde vacature willen solliciteren door ons hun contactgegevens en cv ("Sollicitantengegevens") te sturen via het desbetreffende Sollicitatieformulier op onze Website of via een ander door ons beschikbaar gesteld communicatiekanaal.

We zijn ons ervan bewust dat privacy en discretie van groot belang zijn voor onze Sollicitanten en we verplichten onszelf om Sollicitantengegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de interne selectiedoeleinden van Wix (inclusief het identificeren van Sollicitanten, het beoordelen van hun sollicitaties, de besluitvorming over indienstneming en dienstverband en het telefonisch of schriftelijk contact opnemen met Sollicitanten).

NB: Wix kan de aan Wix verstrekte Sollicitantengegevens bewaren gedurende maximaal twee jaar nadat de desbetreffende vacature is vervuld of afgesloten. Wij doen dit om Sollicitanten opnieuw te kunnen overwegen voor andere functies en mogelijkheden bij Wix, om de Sollicitantengegevens te kunnen gebruiken als referentiepunt voor latere sollicitaties door dezelfde personen, en, indien de Sollicitant wordt aangenomen, voor andere arbeidsgerelateerde en zakelijke doeleinden met betrekking tot zijn of haar dienstverband bij Wix.

Als u eerder Sollicitantengegevens aan Wix hebt verstrekt en u deze gegevens nu wilt inzien, bijwerken of laten verwijderen uit de systemen van Wix, kunt u contact met ons opnemen via jobs@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

We verwelkomen alle gekwalificeerde kandidaten die op een van onze vacatures willen solliciteren door ons hun contactgegevens en cv te sturen.

We zullen deze informatie alleen gebruiken voor onze interne (zakelijke) doeleinden op het gebied van werving, selectie en personeelsbeheer.

8. Persoonsgegevens delen met externe partijen

Wix kan uw Persoonsgegevens delen met externe partijen (of externe partijen op een andere manier toegang tot uw Persoonsgegevens geven), maar uitsluitend op de volgende manieren en in de volgende omstandigheden:

8.1. Diensten van derden:

Wix werkt samen met een aantal geselecteerde leveranciers van wie de diensten en oplossingen onze eigen Diensten aanvullen, ondersteunen en/of verbeteren. Dit omvat onder andere: services op het gebied van hosting en server-colocatie, communicatie, Content Delivery Networks (CDN's), gegevens- en cyberbeveiliging, facturering en betalingsverwerking, domeinnaamregistratie, detectie en bestrijding van fraude, webanalyse, e-maildistributie en -monitoring, sessie-opname, toegang op afstand, prestatiemeting, gegevensoptimalisatie en marketing en de diensten van contentproviders en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk "Diensten van derden").

De leveranciers van Diensten van derden kunnen (delen van) Persoonsgegevens van onze Bezoekers en Gebruikers en/of Persoonsgegevens van gebruikers van onze Gebruikers ontvangen of hier op een andere wijze toegang toe krijgen, afhankelijk van de specifieke rollen en functies van deze leveranciers bij het ondersteunen en uitbreiden van onze Diensten en activiteiten, en zij mogen deze gegevens uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken.

NB: hoewel onze Diensten mogelijk links naar andere websites of diensten bevatten, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites of diensten omgaan met privacy. We adviseren u om zich ervan bewust te zijn wanneer u onze Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van alle websites en diensten die u bezoekt, vóórdat u Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid geldt niet voor externe websites en diensten waarnaar wordt verwezen vanuit onze Diensten.

Wix is verantwoordelijk voor Persoonsgegevens die Wix in het kader van het Privacy Shield ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een externe partij, zoals beschreven in de Privacy Shield Principes. Wix blijft met name verantwoordelijk en aansprakelijk volgens de Privacy Shield Principes indien externe partijen die door Wix worden gevraagd om Persoonsgegevens namens Wix te verwerken, dit doen op een manier die niet overeenstemt met de Privacy Shield Principes, tenzij Wix aantoont dat Wix niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen waaruit de schade voortvloeit.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen de gegevens van onze bezoekers, onze gebruikers en de gebruikers van onze gebruikers delen met verschillende externe partijen, waaronder leveranciers, opsporingsbeambten en applicatieontwikkelaars.

Deze gegevens kunnen uitsluitend in overeenstemming met dit Privacybeleid worden gedeeld.

8.2. Justitiële instanties, juridische verzoeken en verplichtingen

Waar dit is toegestaan door de plaatselijke wetgeving voor gegevensbescherming, kan Wix uw Persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, aan anderen bekendmaken of anderszins toegankelijk maken naar aanleiding van een rechtsverzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of rechterlijk bevel, of in overeenstemming met de geldende wetgeving, indien wij te goeder trouw van mening zijn dat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8.3. Bescherming van rechten en veiligheid

Wix kan uw Persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, met derden delen indien wij te goeder trouw menen dat dit ons helpt bij het beschermen van de rechten, de eigendommen of de persoonlijke veiligheid van Wix, een of meer van onze Gebruikers, een of meer gebruikers-van-Gebruikers of een of meer leden van het algemene publiek.

8.4. Sociale media-functies en frames:

Onze Diensten bevatten bepaalde functies en widgets voor sociale media of single sign-on, zoals "Facebook Connect", "Google Sign-in", "Facebook Vind ik leuk", "Dit delen" en andere interactieve miniprogramma's ("Sociale media-functies"). Deze Sociale media-functies verzamelen mogelijk informatie, zoals uw IP-adres of de pagina die u op onze Website bezoekt, en gebruiken misschien een cookie om goed te kunnen functioneren. Sociale media-functies worden ofwel via een externe partij of rechtstreeks op onze Diensten gehost. Op uw interactie met de Sociale media-functies van externe partijen is het beleid van deze externe partijen van toepassing, en niet ons beleid.

Bovendien is het mogelijk dat uw Persoonsgegevens via onze Diensten rechtstreeks met externe partijen worden gedeeld, bijvoorbeeld via paginaframes die content van of naar Diensten van derden of andere externe partijen overdragen terwijl het uiterlijk van onze Website en onze Diensten gehandhaafd blijft ("Frames"). Houd er rekening mee dat als u interactie pleegt of Persoonsgegevens deelt via dergelijke Frames, u deze informatie in feite deelt met de desbetreffende externe partijen en niet met ons, en dat op deze interactie en gegevensuitwisseling het beleid van de externe partijen van toepassing is en niet ons beleid.

8.5. Ontwikkelaars voor de Appmarkt

In het kader van ons Appmarkt-programma stellen we externe softwareontwikkelaars ("Externe ontwikkelaars") in staat om hun eigen applicaties te ontwikkelen en aan te bieden via de Wix Appmarkt ("Apps van externe partijen"), in samenwerking met Wix.

Elke Externe ontwikkelaar is gebonden aan de Wix Appmarkt – Partnerprogramma-overeenkomst, die onder meer beperkingen oplegt aan de manier waarop Externe ontwikkelaars de Niet-persoonlijke gegevens en Persoonsgegevens mogen inzien, opslaan en gebruiken die door u en of door uw gebruikers-van-Gebruikers aan hen of aan ons worden verstrekt.

We adviseren u om het privacybeleid van alle Apps van externe partijen door te lezen en om Externe ontwikkelaars zo nodig om een toelichting te vragen vóórdat u besluit hun externe app te installeren en te gebruiken. Wix heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de handelingen of het beleid van Externe ontwikkelaars, en u gebruikt Apps van externe partijen altijd voor eigen risico.

8.6. WixHive API:

Door bepaalde Wix apps en/of Apps van externe partijen te installeren, geeft u de leverancier van de desbetreffende app tevens toestemming om bepaalde Niet-persoonlijke gegevens of Persoonsgegevens over u en/of uw gebruikers-van-Gebruikers te delen en/of in te zien via de "WixHive" API. Deze informatie omvat onder andere contactgegevens, berichten, bedrijfsapplicaties en bepaalde activiteiten op de Diensten en/of de Gebruikerswebsite, die worden opgeslagen en daarna toegankelijk blijven via uw Gebruikersaccount. Zie de Voorwaarden voor de Wix Appmarktvoor meer informatie over de Persoonsgegevens die via de WixHive API kunnen worden verzameld of gedeeld.

Om de privacy van u en uw gebruikers-van-Gebruikers verder te beschermen, verbieden wij alle Externe ontwikkelaars contractueel om Persoonsgegevens te combineren die zijn verzameld via verschillende Gebruikerswebsites en Diensten en om Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers te delen, anders dan met andere Apps die op dezelfde Gebruikerswebsite of Dienst zijn geïnstalleerd en anders dan voor de doeleinden van de desbetreffende Gebruikerswebsite of Dienst. Wix kan echter wel inzage krijgen in en gebruikmaken van informatie die via de WixHive API is verzameld en opgeslagen vanaf verschillende Gebruikerswebsites en Apps, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren en verbeteren van de Diensten van Wix.

U bent volledig verantwoordelijk voor het informeren van uw gebruikers-van-Gebruikers over het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun Persoonsgegevens via de WixHive API en over het feit dat hun Persoonsgegevens aan Wix zullen worden doorgegeven en namens u door Wix zullen worden verwerkt.

Als u wilt voorkomen dat Persoonsgegevens worden verzameld of gedeeld via de WixHive API, kunt u zorgen dat u geen Apps op uw Gebruikerswebsite installeert, de aanwezige Apps verwijderen, of de bevoegdheden intrekken van de Apps die u wel installeert. Houd er echter rekening mee dat eerder geïnstalleerde Apps bepaalde gegevens kunnen bewaren die al was verzameld voordat u de bevoegdheid introk. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, adviseren we u om rechtstreeks contact met Wix of met de Externe ontwikkelaar op te nemen en een verzoek tot verwijdering van de gegevens in te dienen.

8.7. Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Wix

We kunnen Persoonsgegevens intern binnen onze bedrijvengroep delen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. We kunnen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met Wix.com Inc., onze dochteronderneming in de Verenigde Staten, teneinde de levering van onze Diensten aan u (en uw gebruikers-van-Gebruikers) te ondersteunen en mogelijk te maken. Mocht Wix of een aan Wix gelieerde onderneming een wijziging van zeggenschap ondergaan, bijvoorbeeld door middel van fusie, acquisitie of aankoop van (vrijwel) alle bedrijfsonderdelen, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen die betrokken zijn bij deze wijziging van zeggenschap. Als wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke zeggenschapswijziging een materieel effect kan hebben op uw bij ons opgeslagen Persoonsgegevens, dan zullen we u per e-mail en/of door middel van een opvallende aankondiging op onze Website informeren over de ontwikkelingen en over bepaalde opties die u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Op de doorgifte van Persoonsgegevens van dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Wix in de EU of Zwitserland naar de dochteronderneming van Wix in de Verenigde Staten zijn de EU-USA en Zwitserland-USA Privacy Shield Frameworks van toepassing.

 

Voor de duidelijkheid: Wix kan uw Persoonsgegevens delen op andere manieren dan hierboven is uiteengezet, indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Daarnaast kan Wix geheel naar eigen inzicht en zonder noodzaak voor nadere goedkeuring Niet-persoonlijke gegevens doorgeven, delen, bekendmaken of op andere wijze gebruiken.

9. Gebruik van cookies en andere tracking-technologieën

In samenwerking met partners op het gebied van marketing, analyse en technologie maakt Wix gebruik van bepaalde technologieën voor monitoring en tracering, zoals cookies, webbeacons, pixels, tags en scripts. Deze technologieën worden gebruikt om onze Diensten te onderhouden, te leveren en te verbeteren en om onze Bezoekers, onze Gebruikers en hun gebruikers-van-Gebruikers een betere ervaring te bieden. Dankzij deze technologieën zijn wij onder meer in staat de voorkeuren en de geauthenticeerde sessies van onze Bezoekers en Gebruikers te administreren, onze Diensten beter te beveiligen, technische problemen te identificeren, gebruikstrends en de effectiviteit van campagnes te volgen en de algemene prestaties van onze Diensten te monitoren en te verbeteren.

 

NB: leveranciers van Diensten van derden die cookies of andere tracking-technologieën gebruiken via onze Diensten, hebben mogelijk een afzonderlijk beleid voor hun werkwijzen bij het verzamelen en opslaan van informatie. Op die werkwijzen is ons Privacybeleid niet van toepassing en wij hebben geen zeggenschap over die werkwijzen.

 

Cookies: Bepaalde technologieën werken alleen als er een klein gegevensbestandje ("cookie") op uw apparaat wordt gedownload en opgeslagen.

Wij maken standaard gebruik van meerdere permanente cookies voor het authenticeren van sessies en gebruikers, voor de beveiliging, voor het bijhouden van gebruikersvoorkeuren (zoals taal- en andere instellingen), voor het stabiliseren van verbindingen (bijvoorbeeld bij het uploaden van media en het gebruik van functies voor eCommerce), voor het evalueren van de prestaties van onze Diensten en marketingcampagnes en in het algemeen voor het leveren en verbeteren van onze Diensten.

Als u cookies wilt verwijderen of blokkeren, raadpleegt u de Help- en supportfunctie van uw webbrowser voor informatie over het vinden van de bestanden of mappen waarin cookies zijn opgeslagen. Informatie over het verwijderen en beheren van cookies is ook te vinden op www.AboutCookies.org (deze website wordt niet beschikbaar gesteld door Wix en wij kunnen geen garanties geven over de correctheid, volledigheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website).

tracking-technologieën uitschakelt, kunt u bepaalde onderdelen of functies van onze Diensten mogelijk niet meer gebruiken of wordt uw gebruikerservaring mogelijk op andere manieren beïnvloed.

 

Webbeacons: Wijzelf en bepaalde Diensten van derden maken mogelijk gebruik van een softwaretechnologie die "webbeacons" of "clear gifs" wordt genoemd, om onze Diensten te verbeteren door de effectiviteit en prestaties van de Diensten te meten. Webbeacons zijn minuscule grafische afbeeldingen met een unieke identificatiecode, die een vergelijkbare functie hebben als cookies maar die niet op uw apparaat worden opgeslagen maar in onze Diensten zijn ingebed.

 

Flash-cookies en HTML5: Wijzelf en de leveranciers van bepaalde Diensten van derden maken mogelijk gebruik, voornamelijk voor reclamedoeleinden, van bepaalde tracking-technologieën die "Flash-cookies" en "HTML5" worden genoemd. Verschillende browsers bieden eigen beheertools voor het verwijderen of blokkeren van dergelijke technologieën. Hier vindt u aanvullende informatie over het beheren van Flash-cookies: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (Deze website wordt niet beschikbaar gesteld door Wix en wij kunnen geen garanties geven over de correctheid, volledigheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website.)

 

Behavioral targeting/retargeting: Bepaalde leveranciers van Diensten van derden en bepaalde advertentienetwerken geven mogelijk reclame weer via onze Website, via Wix apps en via Mobiele apps, of ze beheren onze advertenties op andere websites. Deze externe partijen kunnen gebruikmaken van bepaalde tracking-technologieën om informatie over uw activiteiten op onze Diensten en op Diensten van derden te verzamelen, zodat u advertenties kunt ontvangen die gericht zijn op uw interessegebieden en voorkeuren. Als u geen gerichte advertenties van bepaalde adverteerders en advertentienetwerken wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door hier te klikken. Als u zich in de Europese Unie bevindt, klikt u hier (beschikbaar gesteld door YourChoicesOnline.eu). Let op: dit betekent niet dat u zich afmeldt voor alle advertenties. Uw afmelding geldt alleen voor specifieke, gerichte reclame. U blijft advertenties zien waarvoor u zich niet hebt afgemeld.

Aanvulling op gebruikersgegevens: We ontvangen mogelijk informatie over u vanuit andere bronnen, zoals openbare databases of externe partijen bij wie we gegevens hebben ingekocht, en mogelijk combineren we deze informatie met gegevens die we al over u bezitten. Hierdoor kunnen we onze administratie beter actualiseren, uitbreiden en analyseren, nieuwe klanten identificeren en producten en diensten aanbieden die voor u aantrekkelijk zijn. Wanneer wij uw Persoonsgegevens van dergelijke externe partijen verkrijgen, verifiëren wij dat die externe partijen contractueel verplicht zijn om u te informeren dat uw Persoonsgegevens aan ons bekend worden gemaakt, en ondernemen wij stappen om de correctheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren voordat wij deze gaan gebruiken. Als u ons Persoonsgegevens over anderen geeft of als anderen ons gegevens over u geven, gebruiken wij deze informatie uitsluitend voor de specifieke reden waarvoor de informatie aan ons is verstrekt.

"Do Not Track"-instellingen: Wij passen onze werkwijze niet aan naar aanleiding van een "Do Not Track"-instelling in de HTTP-header van een webbrowser of mobiele applicatie.

#ZoEenvoudigIsHet

Wijzelf en bepaalde leveranciers van diensten van derden maken in onze diensten mogelijk gebruik van cookies en soortgelijke tracking-technologieën.

Deze technologieën worden vooral gebruikt voor betere stabiliteit, beveiliging, functionaliteit, prestaties en reclame.

U kunt deze tracking-technologieën handmatig, via de instellingen van uw browser of op een andere wijze blokkeren, uitschakelen of op andere manieren beheren, maar houd er rekening mee dat dit een ongunstig effect kan hebben op de gebruikerservaring van onze diensten.

10. Communicatie vanuit Wix
10.1. Promotionele berichten:

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail, per sms of telefonisch promotionele informatie en berichten te sturen die afkomstig zijn van Wix zelf f van onze partners (die namens Wix handelen).

Als u dergelijke promotionele berichten of telefoongesprekken niet wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aan Wix laten weten of de aanwijzingen volgen onder het kopje "Afmelden", "Unsubscribe" of "STOP" in de promotionele berichten die u ontvangt.

Wij nemen maatregelen om de promotionele informatie die we u sturen te beperken tot een redelijke en proportionele frequentie en om u alleen informatie te sturen die naar onze mening voor u interessant of belangrijk is, afgaande op uw gegevens.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen u promotionele berichten en informatie toesturen.
Als u dit niet wenst, kunt u zich eenvoudig afmelden voor promotionele berichten.

10.2. Berichten over Diensten en facturering

Wix kan ook contact met u opnemen met belangrijke informatie over onze Diensten of de manier waarop u daar gebruik van maakt.

We kunnen u bijvoorbeeld (via een van de kanalen die ons ter beschikking staan) bericht sturen als een bepaalde Dienst wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is, reageren op uw supportticket of e-mail, u herinneringen of waarschuwingen sturen over komende of achterstallige betalingen op uw huidige of nieuwe abonnementen, klachten over misbruik van uw Gebruikerswebsite doorsturen of u informeren over belangrijke veranderingen in onze Diensten.

Het is belangrijk dat u altijd in staat bent om dergelijke berichten te ontvangen. Daarom kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van berichten over Diensten en facturering, tenzij u niet langer een Bezoeker of Gebruiker van Wix bent (dat wil zeggen dat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd).

Bovendien kunnen we u berichten over diensten en facturering toesturen. Voor dit type berichten kunt u zich niet afmelden.

11. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Het is van groot belang dat u zelf controle hebt over uw Persoonsgegevens. Daarom neemt Wix maatregelen om te zorgen dat u uw Persoonsgegevens kunt inzien, bijwerken, aanpassen of verwijderen, dat u er een kopie van kunt opvragen en dat u het gebruik ervan kunt beperken.

Voordat wij de door u opgevraagde Persoonsgegevens verstrekken, vragen we u mogelijk om aanvullende informatie om uw identiteit te controleren en de beveiliging te waarborgen. We behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk toegestaan is (bijvoorbeeld als uw verzoek ongefundeerd of buitensporig is).

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming (maar we adviseren u om eerst contact met ons op te nemen).

Als u een Bezoeker of Gebruiker van Wix bent en als u ons wilt verzoeken om u een kopie toe te sturen van de Persoonsgegevens (over uzelf of over uw gebruikers-van-Gebruikers) die bij ons zijn opgeslagen, om inzage in deze gegevens te krijgen of om correcties in deze gegevens aan te brengen, of als u een overzicht wilt ontvangen van de Persoonsgegevens over u die wij aan externe partijen hebben doorgegeven ten behoeve van direct marketing, dan volgt u de aanwijzingen in de volgende Helpcentrum-artikelen: "GDPR: Retrieving Your Wix Account Data" of "GDPR: Permanently Deleting Your Wix Account".

U kunt uw verzoek ook per post toesturen naar Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om tijdig aan uw verzoek te voldoen (tenzij we hiervoor eerst aanvullende informatie van u nodig hebben), onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane afwegingen.

U kunt uw Persoonsgegevens ook zelf corrigeren, bijwerken of bepaalde delen ervan verwijderen, via uw Gebruikersaccount of de instellingen van uw Gebruikerswebsite.

NB: definitieve verwijdering van uw Wix-account houdt in dat al uw informatie uit de databases van Wix wordt gewist. Na afloop van deze procedure kunt u uw Wix Diensten niet langer gebruiken, zijn uw Gebruikersaccount en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en zal Wix niet meer in staat zijn uw account te herstellen of uw gegevens op te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de klantenondersteuning van Wix, zal het systeem uw account niet herkennen en zullen de helpdeskmedewerkers de verwijderde account niet meer kunnen vinden.

#ZoEenvoudigIsHet

U kunt ons verzoeken om uw bij ons opgeslagen Persoonsgegevens in te zien, bij te werken, aan te passen of te verwijderen, u er een kopie van toe te sturen of het gebruik ervan te beperken. Hiervoor kunt u ons een e-mail sturen of een speciaal formulier invullen. U kunt uw gegevens ook corrigeren en/of bijwerken via uw account of de instellingen van uw website. U kunt uw persoonsgegevens verwijderen door uw volledige gebruikersaccount te verwijderen. We zullen binnen redelijke tijd reageren op uw verzoeken.

12. Gegevensbewaring

We kunnen uw Persoonsgegevens (en uw Informatie over gebruikers-van-Gebruikers) bewaren zo lang als uw Gebruikersaccount actief is, zoals beschreven in dit Privacybeleid, of voor zo lang als nodig is om u onze Diensten te kunnen leveren.

We kunnen uw Persoonsgegevens mogelijk ook bewaren nadat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd en/of bent gestopt met het gebruiken van specifieke Diensten, voor zover dit naar redelijkheid noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen met betrekking tot onze Gebruikers of hun gebruikers-van-Gebruikers te beslechten, om fraude en misbruik te voorkomen, om onze contracten af te dwingen en/of om onze legitieme zakelijke belangen te beschermen.

We beschikken over een Gegevensbewaringsbeleid, dat we toepassen op de informatie die in ons bezit is. Wanneer uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen we ervoor dat deze veilig worden vernietigd.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen uw gegevens bewaren zo lang als uw account actief is, of zo nodig langer (bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren of als dit nodig is om onze belangen te beschermen).

13. Beveiliging

Wix heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging van de Persoonsgegevens die u met ons deelt, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We bieden beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van onze Diensten, de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) via onze speciale inkoopformulieren wordt beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLS-encryptie, en we verkrijgen regelmatig een certificering volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Daarnaast controleren we onze systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en aanvallen en zoeken we regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van derden om de beveiliging van onze Diensten en de bescherming van de privacy van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht alle maatregelen en inspanningen van Wix kunnen wij geen absolute bescherming garanderen van uw Persoonsgegevens, uw Informatie over gebruikers-van-Gebruikers of andere Gebruikersinhoud die u uploadt, publiceert of op andere wijze deelt met Wix of met derden.

Daarom adviseren wij u om sterke wachtwoorden in te stellen voor uw Gebruikersaccount en uw Gebruikerswebsite, en om ons of wie dan ook nooit gevoelige informatie te verstrekken waarvan eventuele bekendwording u ernstige of onherstelbare schade zou kunnen toebrengen.

Omdat bepaalde gedeelten van onze Diensten minder goed beveiligd zijn dan andere (bijvoorbeeld als u uw supportforumticket instelt op "Openbaar" in plaats van op "Privé" of als u naar een pagina zonder SSL navigeert), en omdat e-mail en instant messaging niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen en adviseren wij u om geen Persoonsgegevens te delen via deze gedeelten of deze communicatievormen.

Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

We hechten veel belang aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en we nemen allerlei veiligheidsmaatregelen om uw gegevens beter te beschermen.

Maar omdat we nooit volledige beveiliging kunnen garanderen, adviseren we u om altijd voorzichtig te zijn, een sterk wachtwoord voor uw account in te stellen en geen gevoelige informatie te verstrekken die u ernstige schade zou kunnen berokkenen als de informatie onverhoopt bekend wordt.

14. Openbare forums en gebruikersinhoud

Onze Diensten bieden openbaar toegankelijke blogs, community's en supportforums. Houd er rekening mee dat alle informatie die u in deze onderdelen plaatst, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen voor wie deze onderdelen toegankelijk zijn. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen van onze blogs, community's of forums, kunt u hiertoe een verzoek sturen naar: privacy@wix.com. In bepaalde gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens niet uit deze onderdelen verwijderen. Als u bijvoorbeeld een applicatie van een extern platform (zoals de Facebook-plugin) gebruikt om een opmerking te plaatsen terwijl u ingelogd bent op uw account bij het desbetreffende externe platform, dan moet u inloggen op de applicatie of contact opnemen met het platform om de door u geplaatste Persoonsgegevens te kunnen verwijderen.

Wij raden u in ieder geval af om informatie te plaatsen die u niet via dergelijke platforms openbaar wilt maken.

Als u Gebruikersinhoud naar uw Gebruikersaccount uploadt of op uw Gebruikerswebsite publiceert of deze op een andere manier beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Dienst, dan doet u dit op eigen risico.

We hebben doeltreffende veiligheidsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben echter geen invloed op de acties van andere Gebruikers of leden van het algemene publiek die toegang hebben tot uw Gebruikersinhoud, en we zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel omzeilen van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die door u of door ons zijn toegepast op uw Gebruikerswebsite (zoals bijvoorbeeld wachtwoordbeveiliging voor gedeelten van uw Gebruikerswebsite).

U begrijpt en aanvaardt dat versies van uw Gebruikersinhoud, ook nadat deze inhoud door u of door ons is verwijderd, zichtbaar kunnen blijven in cache- of archiefbestanden of in kopieën van uw Gebruikersinhoud die zijn gemaakt en opgeslagen door derden (zoals bijvoorbeeld uw gebruikers-van-Gebruikers).

Voor alle duidelijkheid: wij raden het af om informatie te uploaden of te plaatsen die u niet openbaar wilt maken.

#ZoEenvoudigIsHet

Plaats geen informatie op de openbare gedeelten van onze diensten of op uw eigen website als u niet wilt dat deze informatie openbaar toegankelijk wordt.

15. Updates en interpretatie

We kunnen dit Privacybeleid bijwerken wanneer dit wettelijk vereist is, en om veranderingen in de manieren waarop we informatie verzamelen, opslaan en gebruiken in het Privacybeleid te verwerken. Indien we veranderingen aanbrengen die wij als "materieel" beschouwen (door onszelf te goeder trouw te bepalen), zullen wij u hierover informeren vóórdat de desbetreffende veranderingen in werking treden, via een van de kennisgevingsmethoden die worden beschreven in artikel 15.3 van de Gebruiksvoorwaarden. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken voor het laatste nieuws over onze werkwijzen met betrekking tot privacy. Tenzij voor zover anders bepaald, geldt ons meest recente Privacybeleid voor alle informatie die wij bezitten over u en/of uw gebruikers-van-Gebruikers met betrekking tot onze Website, Wix apps, Mobiele apps en overige Diensten.

De kopjes, bijschriften of artikelkopjes in dit document en de uitleg of samenvatting in de rechterkolom "#ZoMakkelijkIsHet" worden uitsluitend ter informatie verstrekt, definiëren of verduidelijken in geen geval enig artikel of enige bepaling, en verbinden ons op geen enkele manier.

Dit Privacybeleid is in het Engels geschreven en voor uw gemak vertaald in andere talen. U kunt de versies in andere talen bekijken door de taalinstellingen van uw Website van Wix te wijzigen. Indien een vertaalde (niet-Engelse) versie van dit Privacybeleid op welke manier dan ook afwijkt van de Engelse versie, dan heeft de Engelse versie voorrang.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen dit Privacybeleid op elk gewenst moment aanpassen. We zullen u informeren over materiële veranderingen.

Alleen wat in de linkerkolom van de originele (Engelstalige) tekst staat, is wettelijk bindend. De tekst in de rechterkolom dient alleen ter verduidelijking.

De Nederlandstalige versie en andere uit het Engels vertaalde versies van deze voorwaarden worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

16. Contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten die in artikel 11 zijn beschreven, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming via privacy@wix.com. We zullen proberen alle eventuele klachten over het gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid op te lossen.

U kunt ook een brief sturen naar een van de volgende adressen: Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israël –– Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158 USA –– Wix.com Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.

#ZoEenvoudigIsHet

Vragen of opmerkingen? Die zijn altijd welkom!