Na GaNea Hi-o-Lea

 'The Reality is your own Creation'
    Arthura

zon.png

Mission

Werken met het licht:

De kracht van de zon is de meest spectaculaire creatieve energie.

Het geeft genezing, het geeft vreugde

Het geeft leven

en helderheid

Het maakt alles aan het lachen

 Inner Light Connection