top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

WinterZonneWende 2023: Verschuiving Dimensies & Donkere Materie

Maria Magdalena: De Zwarte Madonna Beschermt Je In de Donkere Nacht van de ZielSCHEPPENDE ENERGIE

Een nieuwe scheppende kracht wordt geboren tijdens deze winterzonnewende van 22 december 2023. De Zwarte Madonna wakkert dit vermogen aan en zij zal het creatie vermogen openen in je hart en met veel liefde zal ze jou beschermen.


De Zwarte Madonna zal je begeleiden naar een hoger bewustzijn.


DONKERE NACHT VAN DE ZIEL

Deze winterperiode omkadert een hele bijzondere periode en het is belangrijk om nu goed bij jezelf te blijven en de wereld om je heen met liefde te benaderen. Rust en zachtheid kunnen je beschermen tegen teveel geestelijke onrust. De zuiveringen worden nu diep en sommige mensen raken tussen wal en schip wanneer zij op psychisch vlak hulp nodig hebben, maar deze niet kunnen vinden.


Bezit en materie werden decennialang boven het welzijn van de mens gesteld en zie hier de gevolgen ervan, maar wees gerust er komt hulp vanuit het Licht. Je bent niet alleen.


GENEZEN SCHADUWDEEL

Herstel eerst jouw eigen schaduwdeel, laat de angsten los en omarm deze met veel liefde en licht. Wees niet bang om ernaar te kijken, want daaronder schuilt de angst van het innerlijk kind. Geef het aandacht, liefde en warmte. Het (innerlijk) kind gaat zich laten gelden en vraagt zich af? Wat ging er mis en wat mag weer herstelt worden? Laat je niet langer afleiden door angst en onzekerheid, maar kijk verder naar wie je werkelijk bent:


'Jij bent een prachtig wezen met een scheppende kracht, geboren uit het Goddelijke Licht'.


Deze kracht is door de illusie tegengewerkt en je hebt geleerd om deze gave te verbergen. Misschien ben je het nu vergeten waar deze zich bevindt. Haal het creatievermogen weer naar boven, maak het zichtbaar. Dit deel verteld wie je werkelijk bent, een Engel, een Lichtwezen vanuit de sterren neergedaald. De Zwarte Madonna gaat je erbij helpen en opent deze scheppende energie, zodat je weer weet waar je deze kan vinden. De donkere materie is niet duister maar een natuurlijk onderdeel van de Goddelijke manifestatie waaruit jij ontstaan bent.


De tempel in elke vrouw is een kosmos op zich. Daar waar niemand het kan zien, wordt een eicel bevrucht. In de stilte van de afgescheidenheid laat de stoffelijke wereld de ziel indalen, een nieuw mens wordt gecreëerd. Zielen komen door deze Tempel naar de stoffelijke wereld.


De Zwarte Madonna is aanwezig bij de verschuiving van dimensies, zodat er weer een goede balans kan ontstaan. Zij werkt samen met de grote scheppende Goddelijke oerkracht, waaruit al het leven is voortgekomen.


VERSCHUIVING VAN DIMENSIES

Door de vele oorlogen raken de lagere dimensies overvol en uit balans! Zij barsten uit hun voegen en er ontstaan clusters van duister en negatieve energie, vooral op plaatsen waar vele mensen tegelijkertijd overlijden. Deze grote wolken van verdriet of doodsangst vinden moeizaam hun weg naar herstel, er ontstaan blokkades en deze heftige energieën komen tevoorschijn daar waar zij zich kunnen uiten.


De lagere dimensies worden al tijden lang overbelast en uiteindelijk zal deze laag uit elkaar gaan vallen. Dan zal het grote kosmische licht ingrijpen en voorzieningen treffen, alles zal in de juiste banen geleid worden en de Zwarte Madonna zal haar scheppende kracht gebruiken om nieuwe dimensies te creëren vanuit de donkere onzichtbare energie. Veel fotonen energie is daarbij nodig en daarom ligt de aarde inmiddels in een fotonengordel.


DONKERE MATERIE

De donkere materie is een element wat nog onbekend is en de wetenschappers onderzoeken deze raadselachtige vorm van bewustzijn. Het is een onderdeel van de onzichtbare Goddelijke scheppingskracht én het is overal aanwezig.


Wetenschap: 'Een klein deel van de donkere materie is uit gewone atomen opgebouwd. Het zou daarbij kunnen gaan om uitgedoofde dwergsterren, op drift geraakte planeten, koele en ijle gaswolken in de intergalactische ruimte, kleine zwarte gaten enzovoort. Maar het overgrote deel van de donkere materie in het heelal moet uit onbekende elementaire deeltjes bestaan. Donkere energie 'is een 'vacuümenergie' van de lege ruimte, die zich manifesteert als een afstotende kracht.


'Dit is de vrouwelijke scheppende energie die overal voor komt, ook op aarde. Via deze energie kan men alles manifesteren'.


VERDWAALDE ZIELEN

De verdwaalde en dolende zielen die massaal overgaan zullen opgevangen worden door de Engelen van liefde, zij zullen hen troosten waar dit kan. Sommige zielen willen geen afscheid nemen en blijven aan de aarde gekluisterd, omdat zij verwart zijn. Sommige beseffen niet dat zij overleden zijn en willen bij hun geliefde verblijven. Zij zijn in shock en hebben uitleg nodig. Toon begrip, want uiteindelijk zullen zij loskomen uit de illusie en overgaan naar het licht.


ECHO'S IN DE NACHT

In de donkere nacht van de ziel zullen vele schaduwzielen een uitweg zoeken. Overvalt je plots een negatief gevoel en wat verwarring? Kijk of er van buitenaf iets onbekends aanwezig is, raak niet in paniek maar koppel deze los vanuit liefde. Zij zijn slechts de echo's van verdriet en wanhoop, de energie vanuit het verleden. Via het collectief bewustzijn kan dit uitgezonden worden en bij je binnenkomen. Zet deze energie om.


Sommige overleden zielen zijn negatief overgegaan en hun emoties kunnen boosheid en veel verdriet in zich dragen, ook bitterheid en wanhoop kunnen daarbij horen. Zij willen enkel gered worden, zij vragen om aandacht en verlossing. Indien je dit niet zelf kan oplossen, schakel dan hulp in.


ZWARTE GATEN

Naast het felle fotonenlicht die met golven vanuit de zon overschieten naar andere planeten zijn er vele zwarte gaten of donkere materie aanwezig in het universum.


Daar waar de mysterieuze zwarte gaten heersen worden nieuwe vormen van bewustzijn gedroomd. Daar heersen geen schaduwen, maar de Goddelijke liefde en via de imaginale droomtijd kan men velden van creatie manifesteren. Zelfs als wetenschappers kunstmatig ingrijpen, dan nog kan het leven alleen indalen wanneer er zeer veel liefde aanwezig is: ' Bij de ouders, bij de ongeboren ziel of beiden."


Tijdens deze verschuiving van dimensies, verschuift ook jouw bewustzijn. Dat kan bepaalde klachten geven. Het is een turbulente tijd, maar weet dat je altijd beroep kunt doen op de Engelen van het Licht. Roep hen op als je niet meer weet wat te doen of als de angst te groot wordt. De sterrenlichtwezens vormen samen met de Engelen een prachtig veld van Goddelijk Licht.


Zelfs wanneer er verdrietige zielen bij je komen kun je een speciaal team Engelen aanroepen, om de loskoppeling te maken. Dit zijn de Engelen van Aquarius. Zij begeleiden vele oude en nieuwe zielen naar een andere laag waar ze tot rust kunnen komen. Vraag gerust om een healing vanuit het Aquarius licht. Maak een mooie lichtlijn vanuit je hart naar de Goddelijke Oerbron van 'al dat is' en vraag om loskoppeling van vreemde energieën, genezing en bescherming.


Ten alle tijden ben jij de baas en de hoeder van je hart en ziel. Laat je niets wijsmaken. Jij hebt de regie. Jij creëert je eigen leven en de mensheid gaat een enorme verandering doormaken. Vele gaan het nieuwe pad verkennen. Niemand is meer of minder, stem je af op het grote licht wat steeds feller gaat schijnen in je hart.


Jij bent een (Sterren)Lichtwezen


Dit SterrenLicht heeft verbinding, bevestiging, liefde en warmte nodig. Laat de angst en negativiteit achter je en stap steeds weer opnieuw in je lichtlichaam, zodat je gaat begrijpen hoe dit nieuwe spirituele wezen in elkaar steekt. In deze tijd van grote verandering gaan vele door een bijzondere omzetting, dat maakt dat je omgeving anders kan reageren. Neem het niet te persoonlijk op en stap verder, probeer steeds opnieuw het licht in de ander te zien. Verdwijn niet in de vele negatieve gedachten, die je afleiden van jouw scheppende kracht.


AQUARIUS

Laat jouw spirituele bloem niet verdorren, maar geef het water. Het levende water vanuit de bron van creatie. Aquarius is een scheppende kracht en deze zal al jouw manifestaties verlichten.


De duistere machten gaan je verbieden:

'Te dansen, te verbinden, helende klanken te verspreiden, kleur in je leven te brengen, helende bewegingen te maken, expressie in helende emoties voort te brengen!

Wees dus creatief in alle mogelijke vormen die er zijn. Dit is de opdracht die jouw ziel heeft meegekregen om de aarde te ervaren in haar vernieuwing.


JONGEREN: WEES WIJS, WAKKER & CREATIEF

Vele jongeren waren in de stilte gehuld en de politiek maakte hen onzichtbaar, zij worden door de Zwarte Madonna aangeraakt en dat gaat in 2024 zichtbaar worden. Steeds luider zal hun stem gaan klinken. Zij worden de hoeders van de toekomstige generatie en eisen hun recht op. Vanuit Aquarius zal er een nieuwe golf van spiritueel bewustzijn opstaan via deze creatieve jongere mensen.


ZWARTE MADONNA

In de donkere nacht van de ziel zal de Zwarte Madonna je aanraken en meenemen naar haar energie van genezende vermogens en herstel, jouw scheppende kracht wordt geopend. Stapje voor stapje wordt je bewustzijn verruimd en elke keer ontvang je meer wijsheid.


NIEUWE SPIRITUELE GOLF

Door de verschuivingen in de lagere dimensies, ontstaan er een nieuwe dimensies, een spirituele laag waar het hoge fotonenlicht doorheen gaat stromen. Laat de weegschaal van goed en kwaad niet doorslaan naar fanatieke overtuigingen. Jouw kracht ligt in de vernieuwing en dat betekend verder groeien, niet stilstaan. Richt je op alles wat nieuw is, activeer het creatief en intuïtief vermogen.


De kleur zwart is niet duister, want duister is vaak mistig en grijs. Kil en grauw. Onduidelijk, en troebel. Zwart is de nacht van de droommanifestatie, waarin het sterrenlicht een grote rol speelt. Daar waar de sprookjes worden geboren.


De regenboog is in deeltjes opgebroken vanuit het witte licht en zie...elke kleur heeft elkaar nodig om te bestaan. Anders was er geen licht en waar geen licht is, is geen nacht. Kleuren worden gevormd om de verschillende dimensies aan te duiden, maar niet om andere te onderdrukken of uit te sluiten.


Waar geen nacht is, is geen creatie...


TRINITEIT

Eenheidsenergie is het samengaan van de dag en de nacht, waaruit een nieuw deel, een nieuwe ontwikkeling of geboorte uit voort kan komen, dit heetTriniteit, drie-eenheids energie. Laat de dualiteit in je hart één worden, zodat de drie-eenheid zich kan manifesteren. De kosmische poort wordt geopend en de vrede daalt in.©Arthura Hector


20-12-2023


Dit bericht mag gedeeld worden vanuit liefde en respect, in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura www.ashtar-rose.com all rights reserved.


Comments


 ARCHIEF
bottom of page