top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Vitaliteit deel 2

Wat houdt een vitaal leven in? Een vitale levensinstelling is iets heel natuurlijks. Toch ontbreekt vitaliteit vaak in ons leven. Onze maatschappij lijkt een vitaal leven vaak te ontkennen. De kern waar het om draait in onze huidige westerse cultuur staat vaak loodrecht tegenover vitaliteit. Waardoor we vitaliteit als zodanig niet meer herkennen en uiteindelijk vergeten hoe dit werkt. Hoogsensitieve mensen dragen een natuurlijk mechanisme in hun systeem, waarbij zij vitaliteit nastreven.


Zij reageren daarom met overprikkeling op alles wat er in onze maatschappij afspeelt en wat het ons biedt. De dieren in de natuur weten dit nog wel en volgen hun intrinsieke gevoel dat hen leidt naar een vitaal leven. Dit wordt instinct genoemd, maar het is meer. Het gaat over de balans van gezond blijven en de stilte horen van het evenwicht. De natuur hersteld altijd het evenwicht, dieren gaan daar in mee. Zij zijn verbonden met een bijzondere roep, namelijk met het geluid van Moeder Aarde. Haar vibratie is verbonden met vitaliteit. De vitaliteit van het grote geheel. Haar levensenergie.


VITALE GEDACHTEN

Dit alles heeft te maken met vitale gedachten, vele gedachten van de mens zijn niet meer gericht op vitaliteit, maar eerder gericht hoe te overleven. Angst is daarbij het uitgangspunt. Er is een maatschappij om ons heen geweven waarin een andere soort van leven is ontstaan. Niet meer vanuit een natuurlijke bron, maar eerder vanuit een kunstmatige visie. Een materiële visie.


De mens raakt steeds verder af van het natuurlijke evenwicht wat de natuur ons biedt.

Onze gedachten worden beïnvloed door hele andere systemen die buiten ons liggen. Het zijn de systemen die de mens heeft bedacht en ontwikkeld, vooral om veel geld te verdienen. Daardoor zijn allerlei gradaties ontstaan in onze samenleving. Mensen met veel geld zijn de baas en beslissen over de mensen met heel weinig geld.


Is dit eerlijk? Het is in ieder geval niet vanuit een vitale levensinstelling geboren, maar eerder vanuit een egoïstische zwart-wit gedachten. Om op die manier te leven op de aarde, op een planeet met zoveel potentie, is zo neerbuigend. Een plek waar het stikt van de vitale levenssappen, daar mag toch beter mee om worden gegaan.


Deze vitale levenssappen bevinden zich in de aarde, maar ook op haar korst. Vele schatten van de aarde zijn uiteindelijk gevonden en verwerkt. Zoals o.a. diamanten, edelstenen, goudaders, olie en koper. Deze schatten van de aarde wisten de oorspronkelijke bewoners van een land te waarderen, want het gaf hen vitaliteit: "Levensenergie".


LEVENSENERGIE EEN GESTOLEN GOED

Ruilhandel werd al gauw omgevormd tot machtsmisbruik en een politiek spel. Grote machtige bedrijven werden daar gebouwd waar vitaliteit gevonden werd en zij boden deze vitaliteit aan in een nieuw jasje. Het jasje, de nieuwe verpakking daar is een hele andere manier van leven uit ontstaan. Er ontstond een nieuw systeem met een omweg, een spel waar een kleine groep de spelregels van kende. Deze ontwikkeling van macht gaat tot op de dag van vandaag door. Via een onzichtbare hand van manipulatie wordt iedereen klein gehouden. Jouw potentie als mens wordt op die manier niet uitgewerkt. Het ego wordt aangesproken, uiterlijke imago's ontwikkelde zich en het gevoel om tot de beste te horen, zag men als een privilege. Om deze vorm van vitaliteit te verkrijgen moest je behoren tot de rijkere kringen. Een kunstmatig spel waarin vitaliteit een rol speelde misleidde iedereen naar een pad van hebberigheid. Moeder aarde geeft al haar levensenergie en vitaliteit "gratis" weg, zodat iedereen genoeg daarvan tot zich kan nemen.


*Gratis is een woord wat het natuurlijk bewustzijn en de aarde niet kent, dit woord draagt op zich al een grote misleiding in zich.


Welke geest is het toch wat dit niet kan laten voor wat het is, welke geest is het toch die dit natuurlijke levende bewustzijn niet met rust kan laten? Het is een hebberige, gulzige geest die deze mooie vrije energie van vitaliteit tot zich neemt en er een ander spel van maakt. Om zo hele bevolkingsgroepen te beheersen en mee te nemen in hun manipulatief spel.


Deze kunstmatige systemen zijn zich nu zo ver aan het ontwikkelen dat zelfs de mensen en kinderen die niet in dit systeem passen, als moderne slaven worden behandeld. Ziekmakende instellingen die hun machten inzetten om jou gewoon in een mentale gevangenis te plaatsen. Monddood en muisstil. Uitkerende instanties dragen een grote mate van machtsmisbruik met zich mee. Daar vind je de kern van deze onzichtbare manipulerende hand, daar wordt deze duidelijk zichtbaar.


STILLE ARMOE

Wie doet hieraan mee? Bijna iedereen, de muur die om deze groep van "uitvallers" is neergezet wordt gedragen door de eigen medemens. De onwetendheid en de valse informatie is het grootste macht die dit alles in stand weet te houden.

Door niet te weten hoe het spel in elkaar steekt, raak je verward en je bent blij dat jouw leven in deze maatschappij goed verloopt. Je bent blij dat je een goed plaatsje hebt veroverd en deze wil je niet kwijt. Je bent altijd bang om deze te verliezen, dat is inmiddels in ons collectief bewustzijn ingezaaid. Daar is iedereen zo druk mee bezig, dat de sores van de eigen medemens te zwaar op je drukt. Er is gewoonweg geen ruimte. De zuiging van deze spelmakers is goed neergezet.


Het kunstmatig spel wat is ontwikkeld is zeer vernuft en tegelijkertijd zo doorzichtig. Het gebeurt om je heen en onder je neus via jouw energie. Elk mens is een pionnetje en vele gedachten worden zo beïnvloed en vergiftigd. Zodat een vitaal leven eigenlijk niet kan worden nageleefd, de herinnering is zelfs verdwenen. We raken er aan gewend om ziek door het leven te gaan, vooral als je ouder wordt. Dit is niet normaal. Dit is de vergiftiging van onze levenskracht, onze vitaliteit.


De grote industrie en multinationals willen dit alles echter niet gaan loslaten, om jou of de aarde te gaan redden. De smaak van macht breidt zich steeds op een ander vlak verder uit, het kunstmatige spel wordt elke keer aangepast. Steeds als de mens een stukje vrijheid heeft verworven, gaat er op een ander vlak iets dicht.


We mogen niet opgeven en ook niet langer stilzwijgend toekijken. Hoe de armen worden uitgebuit omdat zij een last zijn voor dit systeem en een vervelende bijwerking zijn die het liefst geloosd wordt. Zij die hierin zijn verzeild geraakt, zijn veelal degene die overgevoelig zijn en ziek zijn geworden van dit hele systeem. Zij passen niet in dit negatieve spel van manipulatie. Zij verliezen hun levenskracht zodanig, dat ze vanbinnen doodgaan. Hierdoor raken zij verwijdert van het levenslicht door de zuiging van het misleidende systeem. Wie zijn er beter af? Degene die zich nog kunnen aanpassen en los staan van dit alles of zij die helemaal aan de onderkant van deze zelfkant zijn belandt.


Als je hoogsensitief bent wordt je van kleins af aan al duidelijk gemaakt, dat je niet voldoet. Je moet je aanpassen en niet moeilijk doen. Je wordt van kleins af aan al klaargestoomd om je slaafsheid te tonen. Je aanpassen in een ziek systeem, sommige kinderen die veel meer zien en voelen worden heel druk en dwars. Sommige worden stil en "lossen op". Daarnaast zijn er nog vele die toch proberen om in dit systeem te gaan werken en functioneren, zij kunnen uiteindelijk in een burn-out terecht komen (en erger).


Er wordt vanuit dit kunstmatig systeem een extra laag gecreëerd om de zieke mens uit te buiten. Ziekenhuizen? Waarom zijn er geen gezondheidshuizen. De nadruk ligt ook hier weer op ziekte en niet op vitaliteit. Ziek zijn is zwak zijn, dus makkelijk te beïnvloeden. Terwijl vitaliteit betekend: "In je kracht gaan staan".


Arthura Hector


4 januari 2019

Dit bericht mag gedeeld worden in het geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector en deze website: https://ashtarcommand.wixsite.com/vitaliteit/blog

©ART-hura all rights reserved

תגובות


 ARCHIEF
bottom of page