top of page
  • Foto van schrijverArthura Hector

Vaccinaties Covid: Code Rood

ASHTAR: Het Covid -19 vaccin

Het vaccin welke zo goed wordt gepromoot in jullie media, zal uiteindelijk in 2022 het stadium van code rood bereiken. Vanaf september 2021 ontstaan er vele golven van bewustzijn, deze golven bestaan uit puur licht en dit alles gaat samen met de vele nieuwe meldingen over het Covid-vaccin.


WAT ZAL ER TEVOORSCHIJN KOMEN?

Op dit moment is jullie wereld in een vaccinatie-koorts terecht gekomen. De spiegel die wordt voorgehouden is die van opluchting en herstel, waarin het Covid-vaccin de weldoener is. Het vaccin zou de oplossing zijn voor alle onvrijheden, maar is dit vaccin werkelijk de opening naar een vrije samenleving?


WAARSCHUWING

Er zal langzaam een noodtoestand op gaan staan. Vele specialisten komen ongevraagd in situaties terecht waarin zij machteloos staan. De reacties op het vaccin- en het virus gaan zich steeds verder uitbreiden en er ontstaan gezondheids-problematieken rondom het Covid-vaccin. Er zullen vele onbeduidende sterfgevallen gaan plaatsvinden. Nu, In het prille begin zullen deze onverwachte problematieken niet direct aan het Covid-vaccin gekoppeld worden. Vele vraagtekens komen wel boven drijven tot het moment dat er onstuitbaar bewijs gaat komen, kan het voor sommige te laat zijn.


Deze waarschuwing geven wij vanuit de lichtdimensies door, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Sommige mensen worden afgeleid en komen pas later tot het besef, dat er iets niet in orde is. Daarnaast zijn er vele waarbij het hart nog niet volledig open is, op die manier kan de leugen in de geest worden vastgezet. Deze mensen plaatsen hun gezondheid in de handen van een politieke macht. De keuze ligt altijd bij de mens zelf, het is jouw lichaam. Het is jouw pad van ervaring, welke je nodig hebt om verder te komen in het hogere bewustzijn. Jij bent een souverein mens, met een eigen geweten.


GEEF NOOIT OP

Het menselijk lichaam is een prachtig instrument en deze wordt vanuit het Goddelijk Licht ondersteund. Daarnaast heeft de mens de eindverantwoordelijkheid over dit voertuig, maar wanneer jij jezelf afkeert van de levende impuls van liefde, gaat er een ander geprogrammeerd pad open. Kijk hoe groot de kracht in jou gaat doorwerken, wanneer je van dit kunstmatig pad afstapt. Het negatieve deel overschrijft veel, maar wie kan zichzelf kronen? De mens wordt uiteindelijk zo sterk dat het inzicht om alles te keren een realiteit wordt. Jij bent de drijvende kracht achter de vernieuwing. Het kristallijne veld is een waar feit welke door de zon wordt geactiveerd.


STEL EEN VRAAG

Vraag om een antwoord en het inzicht zal je gegeven worden, keer op keer. Communiceer met de geest en de antwoorden zullen tevoorschijn komen vanuit het hart. Deze taal vanuit het hart werkt iets anders dan de rationele taal die jullie aangeleerd hebben. Vele angsten zijn door de programmering heen verweven. De taal van de angst sluit het nieuwe portaal af en richt zich naar het verleden. De taal van de liefde opent deze en richt zich naar een nieuw veld van kristal. De goddelijke informatievelden van de liefde zijn altijd toegankelijk en aanwezig. Niemand wordt uitgesloten.


De dualiteit in je hart kan onder spanning komen te staan, doordat deze twee talen elkaar kunnen tegenspreken. Tenzij je beide talen goed kan beheersen, dan komen deze bij elkaar en zorgen voor een vernieuwende oplossing. Niemand kan jou nog laten twijfelen, integendeel jij zal de ander helpen om tot een zuiver inzicht te komen. De triggers om gemanipuleerd te worden zijn groot. Elk mens wil vrij zijn. Dring niets op, laat ieder vanuit vrijheid kiezen. Doseer de informatie, zodat de ander niet overspoelt wordt met jouw emoties. Ook al wil je zo graag alles duidelijk maken. De ander redden is een mooie intentie, maar wie redt je eerst?


PRO-VACCINATIE VERSUS ANTI-VACCINATIE

De wereld waarin jullie leven vormt één groot geheel. Bescherm jezelf goed tegen teveel verwarring. De chaos zorgt voor een opdeling en dat helpt niemand, schudt het van je af. Wil je in vrede leven, zet dit dan neer vanuit je eigen impuls. Het gaat niet om het feit dat je verkeerde keuzes maakt. Het gaat erom wat het je uiteindelijk brengt. Waar ga je naar toe met elkaar en welk gezamenlijk punt wordt er bereikt?


Een bosbrand kan een gebied zuiveren, om nieuwe planten een kans te geven. Maar als het uit de hand loopt en het vuur vernietigd alles, dan komt het tot een rampspoed. Het herstel wordt lang en pijnlijk. Jullie bevinden zich met elkaar, wel of niet gevaccineerd, in hetzelfde schuitje. Het gevecht om wie gelijk heeft zal gaan blijken, maar is dit belangrijk voor de uiteindelijke situatie op aarde? De uiteindelijke uitkomst daar mogen jullie gezamenlijk aan werken.

COLLECTIEF

Het collectief bewustzijn wordt gevoed met nieuwe kennis en processen vanuit de mens, hoe pijnlijk dit soms ook is. Veroordeel niet de ander, maar kijk verder naar het grote geheel. Hoe overleef je een rampspoed? De ramp op zich zal een diepe wond maken, maar de opbouw ervan zal het trauma bepalen. Discriminatie naar degene die wel of niet zijn gevaccineerd, geeft vertraging. Liefde brengt alles bij elkaar en dat is wat er nodig is. In plaats van wijzen naar de schuldige, mag je veel begrip gaan tonen naar degene die het fout hebben gedaan. De opbouw en de verwerking kan bespoedigd worden, als er een gelijkgestemde samenhorigheid ontstaat.


2030

Sommige weten dat het Covid-vaccin niet de oplossing zal zijn, maar uiteindelijk zal deze situatie veel inzicht gaan geven hoe bijzonder het immuunsysteem van de mens werkt. Zelfs tijdens een grote rampspoed. Rond 2030 zal dit inzicht zodanig de wereld doen veranderen, dat er een grote groepen wetenschappers een andere koers gaan varen. Zij zijn degene die het gevoel en de ratio bij elkaar gaan brengen, zodat er een totaal nieuwe weg opengaat.


Deze weg opent zich nu al. Je kunt op dit pad gaan lopen, manifesteer wat je wilt. Deze nieuwe tijd is die van de onbegrensde mogelijkheden. Sommige mensen kunnen dit nog niet geloven of zien, zij hebben een omweg nodig. Hoe pijnlijk dit ook is, het is hun keuze.


Het masker valt af wanneer de uitgang is geblokkeerd. De muur van onvermogen wordt zichtbaar en onmogelijk om deze te beklimmen. Dit zijn de momenten waarin de geest tot een explosie komt van wanhoop, maar in de wanhoop ligt ook de doorgang.


Zichtbaar en Onzichtbaar

Zie dit alles als een proces waarin de mensheid verkeerd, een psychologisch en emotioneel proces waarin de verdeeldheid tot uiting komt. Niemand staat los van de ander en de mens staat niet los van de aarde en de aarde staat niet los van het universum. De realiteit is waar te nemen, maar het gaat om het onzichtbare deel. Het onzichtbare deel zal de mensheid leiden naar een grote verandering. Dit is de ultieme sprong in het diepe, welke het Aquarius Tijdperk inluidt.


KRISTALBEWUSTZIJN

Kristalbewustzijn staat heel divers op, vele kinderen die nu geboren worden zijn kristalgevoelig. Hun intuïtie is zeer gevoelig voor de kristallijne informatie. Zij zien het onzichtbare veld en spreken de taal van de liefde. Zij lopen op het kristallijne pad en begrijpen niet zoveel van het oude schoolsysteem op aarde. Leren en inzicht verwerven horen bij elkaar, emotionele ontwikkeling en groei kan niet gemeten worden door een beperkende toets. Zij hebben meer nodig, een hart tot hart verbinding tijdens het delen van de kennis. De kosmos is hun bereik.


VERKEERDE KEUZES?

Wees lief voor elkaar, juist voor degene die in jouw ogen de verkeerde keuzes maken. Zij hebben juist veel steun nodig in dit proces van verandering. Maak jezelf heel sterk en krachtig, zodat je niet meegezogen wordt in hun wanhoop. De empathische mens zal hard nodig zijn, om de ander op te vangen. Hoe moeilijk dit ook zal zijn. Zij zullen de pijn van de ander aanvoelen en doorleven. Hoe zorg je op dat moment, dat je stevig in je kern blijft staan. Zorg ten eerste voor een goede balans in jezelf en kijk wat je daar voor nodig hebt? Dit is geen daad vanuit egoïsme, het is een daad van overleving en zelfbescherming. Dit is een natuurlijke impuls van zelfbehoud.


HET LICHT

Het Goddelijke Licht heeft deze evolutie sprong wel degelijk voorbereid, niet alleen het zichtbare (duister) heeft hier aan gewerkt. In het onzichtbare deel werken de lichtkrachten door, om vele te bereiken vóór de rampspoed. Weet dat wij ons tegelijkertijd voorbereiden op de periode ná de rampspoed. Jij bent het die de keuzes maakt, maar weet wel dat deze keuzes doorwerken in alles.


Geloof in je eigen lichtkracht en genezing ten alle tijden, wel of niet gevaccineerd. Discriminatie op het gebied van gezondheid mag niet gaan ontstaan.Ik groet het licht in je hart

Adonai Ashtar


12 juni 2021
Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron:

© Arthura Hector www.ashtar-rose.com All rights reserved.


 ARCHIEF
bottom of page