BRAINWAVES

Electro Magnetische Golven

Hersengolven de sleutel tot succes?

  Er zijn 5 verschillende frequenties brainwaves die continu door je hersenen gaan. Dit kun je meten met behulp van het electro-encephalogram (EEG).

De meesten van ons focussen zich op emoties om gelukkiger te worden. Maar je brainwaves en onderbewuste mind spelen hier echter een nog belangrijkere rol in.

In dit blog leg ik jou uit wat de 5 soorten hersengolven zijn, welke frequenties ze hebben en het allerbelangrijkste natuurlijk wat voor effect ze hebben in jouw dagelijkse leven en werk.

WAT ZIJN HERSENGOLVEN?

Hersengolven worden geproduceerd door de elektrische impulsen van heel veel neuronen die onderling met elkaar communiceren.

Er zijn 5 typen brainwaves: delta, theta, alpha, beta en gamma waarbij delta de langzaamste is en oplopen gamma het snelst.

Gedurende de dag/nacht veranderen je brainwaves, afhankelijk van wat je doet, denkt en voelt.

Elektromagnetische straling

Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid. Wikipedia

Magnetische velden beschermen de aarde en zijn van levensbelang…

“De magnetische energie is de elementaire energie, waarvan het hele leven van het organisme afhangt”, aldus Professor Werner Heisenberg, winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde. Ofwel, zonder magnetisme zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Het aardmagnetisch veld beschermt het leven op aarde tegen geladen deeltjes van de zonnewind, die na uitbarstingen van de zon in de richting van de aarde worden geslingerd. Als deze deeltjes de atmosfeer van de aarde teveel zouden binnendringen, zou dat het leven teniet kunnen doen. Soms gebeurt dat toch in beperkte mate en dan ontstaan ‘magnetische stormen’ – voor ons zichtbaar als een wonderlijk natuurverschijnsel: het Noorderlicht.

Elektrische stromen

Ook werkt het aardmagnetisch veld in op de processen in elk atoom. Een effect dat ontstaat doordat in ieder organisme ionen bewegen. Deze elektrisch geladen deeltjes genereren elektrische stromen, waardoor magnetische velden ontstaan, die meetbaar zijn op de huid. Simpel gesteld, ook de mens is magnetisch.

Een afname van de kracht van magnetische velden rondom aarde beïnvloeden het natuurlijk evenwicht op onze planeet.

 De aarde is omhuld met het aardmagnetisch veld. Dit natuurlijke veld is een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde. Elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden verstoren de balans van de natuurlijke elektromagnetische velden. Proeven met bijen, vissen, roodborstjes, ratten, muizen en waterkers hebben aangetoond dat het verstoren van de elektromagnetische velden, ernstige gevolgen kan hebben voor alles wat leeft op aarde.

https://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/172745-de-natuurlijke-elektromagnetische-velden-worden-verstoord.html#kunstmatig-opgewekte-magnetisme

Kunstmatig opgewekte magnetisme

Dit zijn elektromagnetische velden gemaakt door mensenhanden, ook wel technische straling genoemd. Kunstmatige elektrische- en magnetische velden komen voor bij de mobiele telefoon, draadloze telefoon (DECT), afstandsbedieningen, het opwekken, distribueren en gebruik van elektriciteit, zendmasten voor de mobiele telefonie, en alles wat draadloos werkt. De kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden worden eveneens gebruikt voor hun verwarmende effect. Bijvoorbeeld in de magnetron, de inductiekookplaat, bij toepassingen in de industrie (ovens) en in ziekenhuizen (warmtetherapie). Elektrische velden zijn altijd aanwezig waar elektrische ladingen zijn en een magnetisch veld ontstaat als de elektrische lading beweegt als golven.

hersengolven bleken daarnaast ook synchroon te pulseren met het aardmagnetisch veld, bekend als de Schuman Resonantie. Op de momenten waarop deze synchrone puls zich voordoet, is het biomagnetisch veld van de reikigever minstens 1000 maal groter dan normaal, en dat niet als resultaat van inwendige lichaamsprocessen.

Toni Bunnell (1997) geeft aan dat de verbonden energievelden tussen aarde en reikigever deze laatste mogelijk in staat stelt de ‘oneindige energiebron’ of het ‘universele energieveld’ aan te spreken door middel van de Schuman Resonantie.

En in hun verhandeling ‘the Matter Myth’ (1991) schetsen prof. Paul Davies en dr. John Gribben vanuit de quantum fysica het beeld van een ‘levend universum’ waarin alles verbonden is in een ‘levend web van onderlinge afhankelijkheden’. Dit alles biedt een mogelijke verklaring voor de subjectieve eenheidservaring en bewustzijnsverruiming die wordt ervaren door velen die regelmatig reiki ontvangen of zichzelf ermee behandelen.

Het grote pulserende biomagnetische veld dat door de handen van energetische therapeuten vloeit terwijl zij werken, is verder onderzocht door Zimmerman (1990, USA) en Seto (1992, Japan). Zij ontdekten dat de pulsen zich voordoen in dezelfde frequenties als hersengolven, dat ze variëren tussen de 0,3 en 30 Hz, en dat de focus het meest ligt in het gebied tussen de 7 en 8 Hz, de alfa staat.