Rose of Higher Sense © ART-hura

©All rights reserved  do not copy this art  (pictures)  ©ART-hura

 Higher Sense

Higher Sense (hogere gevoeligheid) zorgt ervoor dat je hele systeem via zeer gevoelig zenuwstelsel wordt gestuurd. Een hoge emotionele intelligentie spelen een grote rol. De vele prikkels komen niet alleen bij je binnen, maar je reageert supersnel en gaat heel diep door al deze lagen heen. Pijn beleven gaat diep en intens. Je zet deze meteen om, zodat dit alles weer losgelaten kan laten.

Je observeert en ervaart de wereld om je heen via deze hoge gevoeligheid. Met de term Higher Sense wil ik de mensen met een kosmisch bewustzijn naar voren brengen. Zij die vanuit een kosmische en Goddelijke visie hier op aarde zijn gekomen, beleven de aarde, het fysieke, anders. Vaak begrijpen zij deze stoffelijke wereld niet goed, maar andersom is ook waar. Zij worden niet begrepen in hun manier van doen. Naast het gebruik van de gewone zintuigen kunnen zij het helder-horen, helder-voelen en/of helder-zien ontwikkelen.

 Daarnaast kunnen zij  contact maken met andere realiteiten (en de psychische velden). Hun kennis komt niet voort in wat zij op school leren, maar juist vanuit de innerlijke intelligentie van het hart. De intuïtie is vaak sterk ontwikkeld, maar wordt vaak afgesloten door onbegrip uit hun omgeving.  

EMPATICA

Vele van hen, hebben een zeer hoge graad van inlevingsvermogen ontwikkeld. Zij gaan door dieptes heen, waar andere slechts even naar kijken. De omgeving zorgt ervoor dat zij vele impulsen binnekrijgen. Zij verwerken alles wat op hun pad komt, vandaar dat zij graag alleen zijn. Op die manier kunnen zij de vele impulsen en prikkels reguleren. Doen ze dat niet, dan raken zij overbelast,

Vele raken in een burn-out of bore-out. 

Het contact met de dieren, de natuur kan ene mooie opstap zijn, om dit deel te openen. Gewoonlijk is dit talent aanwezig en weten zij precies hoe ermee om te gaan. Het contact met de andere realiteiten op de juiste manier ontwikkelen, is belangrijk.

Deze kennis die daaruit vrij komt, helpt hen om op aarde, het leven te omarmen. Vaak hebben zij geen therapie nodig. Het zelfgenezend vermogen is van nature aanwezig en actief.  

Het helpen van andere geeft hen kracht, daarom zijn zij immers op aarde gekomen. Dit hebben zij nodig om hun liefdesgevoel te uiten. Het ontvangen en verzenden van liefde brengt hen in balans. Zij kunnen niet zonder liefde leven, dan worden zij ziek.

NATUURLIJK BEWUSTZIJN

De psychische velden zuiveren en het trauma oplossen. Schaduwvelden ontstaan door veel verdriet en pijn, maar ook door overbelasting. Als zij niet vanuit het gevoel kunnen leven, dan verstoren zij hun talenten van het hogere gevoel. Alleen vanuit het hoofd werken vormen een valkuil.

Sommige raken er helemaal in verdwaald. De tips van hun omgeving werken vaak averechts.

Het luisteren naar de innerlijke stem is zo belangrijk. Daarin mogen zij "les" krijgen. Hun systeem reageert anders en onze maatschappij is erg beperkt in het verrijken van hun talenten. Onze maatschappij werkt ontmoedigend. 

Dit geldt ook voor hun psychische problemen en traumaverwerking. 

VIRTUELE WERELDEN EN CORONA

De Aquarius kinderen en jongeren raken steeds meer verbonden met het internet, deze virtuele wereld geeft een overbelasting van het hoofd. Overmatige elektrische prikkels met positieve ionen belasten hen, zij raken in onbalans. Een soort oververhitting van het hoofd ontstaat, waardoor emoties niet meer verwerkt kunnen worden. Het gevoelsleven, welke door de fysieke interactie geactiveerd kunnen worden, nemen af. Dat geeft vele geestelijke en fysieke klachten. Het empathische deel, waar zij heel sterk in zijn wordt amper nog gebruikt. Het werken via de intuïtie verdwijnen.

Er ontstaat een grote hiaat tussen de kunstmatige werelden en de echte realiteit. Zij raken zichzelf kwijt en kwijnen langzaam weg.

 

Het ontnemen van de natuurlijke vrijheid, zich niet kunnen ontwikkelen in het ontdekken van de aardse wereld

geven hen een sociale achterstand. Zij zijn juist heel hulpvaardig en warm, dit vroeg ontwikkelen helpt hen.

Zij hebben andere nodig, interacties.

Dit is niet hetzelfde als codependency!

Deze verwarring ontstaat vaak in de verslavingswereld.

 Zeker nu de corona maatregelingen zijn neergezet, raken zij oververhit.  

We mogen een alarm afgeven, om deze groep extra te beschermen.

Het gevoelsleven komt in de knel bij iedereen, maar deze groep wordt het eerst getroffen

 De signalen van zelfmoord (gedachten) komen steeds meer naar buiten, hulpverleners geven een S.O.S. af.

De virtuele wereld komt in opmars. Een nieuwe manier om te vluchten in een kunstmatige wereld.

Dit kan zorgen voor dissociatie.

 

Daarnaast kan de communicatie negatief worden, zoals cyberpesten en stalking. 

NIXS MAG

Een nieuwe truttigheid staat op om het natuurlijk leven en het natuurlijk genieten te controleren.

Het leven ontdekken en volwassen worden, kan dit nog?

Door dit alles onder controleren te houden en spontaniteit in te dammen, ontstaat er juist meer angst en onzekerheid. Durf je nog wel te vertrouwen op jezelf?   

Hoe wordt dit geuit?

Nepvuur, nepuiterlijk, nepnatuur alles ziet er zo perfect uit op het scherm. Alles controleren en vastleggen.

Maar is het wel zo gezond? Het psychische deel raakt helemaal uit balans.

De intuïtie wordt ontkracht. We vertrouwen niet meer op ons gevoel, ons lichaam of op de ander. De angst overwint.

Liefde en empathie zijn het medicijn voor de HSer. 

Voor deze groep mensen is angst een direct virus wat hen onderuit haalt. Zij kunnen daardoor

in geestelijke nood komen, soms zelfs met een chronisch resultaat.

De alternatieve geneeskunst kan hen helpen, wanneer zij hier tijdig mee in contact komen. 

Wanneer zij teveel onbegrip en pijn beleven, of verkeerde en te zware medicijnen gaan slikken, kunnen zij zichzelf niet meer genezen. De genezende talenten worden ondermijnt. 

De higher sense talenten raken helemaal in de war. 

Zij kunnen dan geen onderscheid meer maken tussen de natuurlijke connectie met de Goddelijke lichtwereld

en hun psychische schaduwvelden. Nog meer afwijzing komt in hun leven, terwijl zij juist zoveel liefde, licht en aandacht nodig hebben. Agressie, boosheid en ziek, onrealistisch gedrag kunnen dan ontstaan.

Waar kunnen zij dan nog terecht?