top of page
Lotusbloem

 Gifted People

 Hoogbegaafd, Hoogbewust en Hooggevoelig

Het beeld wat vele bij het woord hoogbegaafdheid krijgen, is de kleine Einstein die alles weet en snel vooruit komt in het leven en als volwassenen met heel veel succes zijn leven leidt.

Helaas verloopt het vaak niet zo. Ik probeer hier uit te leggen wat het wel is, dus blijf nog even.. en schrik niet van dit woord. HBers zijn geen arrogante mensen die alles weten. Integendeel..  Hun  hersenen zijn anders bedraad wat veel problemen kan opleveren, omdat ze niet begrepen worden. Het lijkt alsof zij een andere taal spreken, alsof ze van een andere planeet komen. 

WONDERKIND

Het wonderkind wordt niet zomaar vanzelf geboren.

Een kleine groep HB mensen die vanuit hun jeugd op alle vlakken gesteund en gezien worden is dun bezaaid. Het begint bij de opvoeding en de mogelijkheden die zij krijgen. Het helpt enorm als de ouders welgesteld zijn zodat zij het kind kunnen geven wat het nodig heeft. Extra onderwijs, alternatieve hulpverlening en de vele hobby's daar hangt immers een prijskaartje aan.

 

Zij hebben extra geestelijke voeding nodig en dit is in onze maatschappij helaas niet vanzelfsprekend. Het wordt gezien als een luxe probleem. 

 

 

ONBEKEND IS NIET GELIEFD?

In het lager onderwijs wordt gelukkig steeds meer duidelijk wat een HBer nodig heeft. Te vaak worden deze kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een misdiagnose opgezadeld, waardoor het leed alleen maar groter wordt naarmate ze ouder worden.

Zoals homoseksualiteit vroeger werd behandeld als ziekte, zo kunnen de kenmerken van HB als ziekte of trauma worden gezien in het DSM-V van de reguliere behandelaar. Daardoor kan een HBer de gevoelens niet werkelijk omzetten tijdens een therapie, door zichzelf steeds aan te passen aan de omgeving en de therapeut kunnen zijzelf niet bij hun eigen traumadeel raken.

De HBer kan zich heel goed inleven en precies inschatten wat de ander van hem of haar verlangd. Zij gaan wenselijk gedrag vertonen om de ander tegemoet te komen. Waarom doen ze dit? Zij weten dat ze anders zijn en willen niet buitengesloten worden, daarnaast hebben zij grote behoefte aan een interactieve sociale kring.

Toch vereenzamen zij vaak, doordat hun denkvermogen en hun visie heel anders begrepen wordt. Miscommunicatie ontstaat dan. Zij worden dan juist vaak als dom of raar bestempeld.

  

 

VAKJES DENKEN

Het bewustzijn van de ouders, leraar ea begeleiders spelen een grote rol, staan zij wel of niet open voor dit aparte kind. Een rustige en veilige omgeving zijn een pré. Trauma's en stress kunnen zeer belemmerd werken en zelfs hun gaves blokkeren. Het is de vraag of jij je durft te laten zien in wie je bent.  Durf jij je uit te spreken in wat jij beleeft of hoe je de wereld ziet? 

Hoogbegaafde kinderen zien deze wereld anders, ze zijn veel gevoeliger. Ze zijn bijdehand, eerlijk, snel, creatief, oplossingsgericht, empathisch en kritisch. Niet elke ouder kan dit kind volgen of begrijpen.

ISOLEREN

Daarom isoleren zij zichzelf wanneer het te onveilig wordt, dit kan zelfs leiden tot grote depressies en zelfdoding. Ze voelen zich in deze wereld niet thuis. Ze zien het onrecht en de dualiteit daar hebben zij grote moeite mee. 

ONWETENDHEID

Er is nog veel onwetendheid over hoogbegaafdheid, helaas draagt onze overheid niet veel bij om hier meer openheid over te geven en daarom is er zo weinig kennis in de media over dit onderwerp, er zijn geen subsidie of vergoedingen voor deze groep voor de juiste therapie. 

In de jeugdwet zijn er inmiddels wel meer mogelijkheden ontstaan voor deze doelgroep. Ga daar eens navraag doen.

Zet je in om meer kennis te verspreiden over HB, want ze zijn onzichtbaar in onze wereld...

 

 
TOP DOWN LEREN
Zij nemen de wereld anders waar, vanuit een helikopter view: TOP DOWN. Hen ondersteunen vanuit een holistische visie kan helpend zijn.
Het onderwijs leert vanuit een bottum-up methode, dat kan abracadabra zijn voor de HBer. Waardoor ze veel problemen op school kunnen ondervinden en juist als dom worden bestempeld. 

 VERSCHILLENDE ASPECTEN

HB EN ANDERE DIMENSIES

Er zijn HBers die telephatisch en via gedachtekracht kunnen werken en daarbij helderziend, heldervoelend en helderwetend zijn. Dit alles met een extra mentaal kantje waarin ze hun gaves extra versterken.  

Zij beleven de  de wereld anders en zien de andere levensvormen. Er zijn parallelle werelden van licht, waarmee zij kunnen communiceren op een hele eigen manier. 

Deze groep is niet zo bekend onder de hoogbegaafde. Ze weten het heel slim verborgen te houden en dit is zo jammer. Ze willen niet voor gek versleten worden, want ze worden toch al niet begrepen en aan de kant geschoven, dus met dit extra gegeven worden ze helemaal niet gezien en gelooft. Zowel in de spirituele als in de reguliere wereld. 

Deze mensen moeten er goed voor waken niet verslaafd te raken, want dit kan alles verstoren. De hersenen worden ziek en overbelast door de chemische en overbelaste invloed, dit maakt hen psychisch in de war en kapot. Het brengt hen naar de laagste trilling, zo diep en zwaar.. 

Ver verwijdert van hun lichtkern, wie helpt hen de weg terug te vinden? 

Dit geldt ook voor de reguliere medicatie die hun hersenen verkeerd kunnen beïnvloeden.

Te sterke medicatie, ze zijn er erg gevoelig voor. Of een medicatie slaat helemaal niet aan.. Vaak raakt de hulpverlening ook in de war, de reactie op de behandeling verloopt anders.

 Te complex!

 Artikelen

 Hier wat artikelen over HB en hoe zij vast kunnen lopen.

LINK ARTIKEL

bottom of page