Finding Inspiration in Every Turn

 ET HEALING

 ASHTAR

Ashtar is een Multidimensionaal Etherisch Sterrenlichtwezen.

Hieronder wordt goed uitgelegd wat ik zelf heb mogen ervaren in het contact met ET's.

Waaronder Ashtar. Ik wist niets van de naam Ashtar totdat hij bij mij kwam en mijn geest verlichtte met zijn aanwezigheid en liefde.

Toch toen ik hem voor het eerst ontmoeten was het alsof ik een oude bekende weer terugzag. Een innerlijke herkenning en een warme omhelzing.

George van Tassel ontmoette Ashtar in 1950. Ik heb het boek van de Council of the Seven Lights niet gelezen. Maar de herkenning zijn gelijk aan die van mij, daarom plaatst ik hier deze tekst.

 GEORGE VAN TASSEL

In zijn boek uit 1958: The Council of Seven Lights, schreef George van Tassel een compilatie van een bijzondere  communicatie, die een realiteit beschrijft die velen van ons niet kennen. Veel van de informatie is complex en niet gemakkelijk te begrijpen.

George Van Tassel begon in 1953 met groepsmeditatie in een ondergrondse grot onder Giant Rock, uitgegraven door Frank Critzer. Volgens Van Tassel maakte de bewoner van een ruimteschip van de planeet Venus hem dat jaar wakker, nodigde hem uit aan boord van zijn ruimteschip en gaf hem zowel mondeling als telepathisch een techniek om het menselijk lichaam te verjongen. In 1954 begonnen Van Tassel (en anderen) met de bouw van wat zij de "Integratron" noemden om de verjonging uit te voeren. Volgens Van Tassel zou de Integratron een structuur zijn voor wetenschappelijk onderzoek naar tijd, anti-zwaartekracht en het verlengen van het menselijk leven, mede gebaseerd op het onderzoek van Nikola Tesla en Georges Lakhovsky.

Het onderwerp van de raad van zeven lichten omvat de cyclus van twaalf dichtheden, de voortschrijdende evolutie van planeten en het verband tussen zwaartekracht en elektriciteit. Hij neemt de lezer mee tot ver buiten onze atmosfeer om technische gegevens te geven over de lijnen van energie, de voorwaarden van de ruimte.

Hij beschrijft polariteit, de positieve en negatieve aspecten ervan, en past theorie op feiten toe, zodat de lezer elk punt dat hij maakt kan begrijpen. Het begin van de hele schepping heeft dezelfde betekenis als het einde van de hele schepping, want alle dingen hebben altijd bestaan ​​en zullen altijd blijven bestaan. bestaan.

Alles wat iemand ooit is geweest of ooit zal zijn, is hij nu.

 

Dit is een waarheid die vaak over het hoofd wordt gezien in de zoektocht van de mens naar begrip. Hij vergeet dat God alles was wat er was, en daarom alles wat er nu is of ooit zal zijn. Van Tassel schrijft dat religie en wetenschap hetzelfde zijn, met als enige verschil dat het twee tegengestelde gezichtspunten zijn. Net zoals een muur een muur is, ongeacht aan welke kant je staat, zo zijn wetenschap en religie, het leven zelf.

Volgens Van Tassel is de Bijbel een nauwkeurige geschiedenis van gebeurtenissen die zich in cycli herhalen. Hij zegt dat er door de hele Bijbel heen voorspellingen zijn die verwijzen naar ruimteschepen, waaronder de profetie dat er een dag zal zijn.

Wanneer de schepen zullen komen om de mensen die er klaar voor zijn te halen, en degenen achterlatend die niet voorbereid zijn om de catastrofale vernietiging het hoofd te bieden, onvermijdelijk nadert.

Dit boek verklaart dat de vortex van het menselijk lichaam verantwoordelijk is voor de redenen dat bepaalde individuen iemand zo sterk beïnvloeden bij een ontmoeting, een gewelddadige, sterke aantrekkingskracht zonder duidelijke oorzaak, en verklaart ook het effect van verschillende personen op elkaar. 

Lees verder: Multidimensionaliteit

 

 Boeken over Ashtar door Tuella: Ashtar een Huldeblijk.

Ashtar Rose logo 2020 © Arthura Hector.png

 Lumen Internum